מתן ישוב קהילתי בדרום השרון

שדרוג האפליקציה הישובית, הצגת-מסכים להתרשמות (V.1.69 , 17.8.17)

17/09/2017 15:23
 • מסך ראשי V1.63
 • גישה לתפריט פרסום באפליקציה V1.63
 • תפריט פרסום באפליקציה V1.69
 • פרסום טרמפ קבוע באפליקציה V1.69
 • מסך שליחת מסר מיידי V1.63
 • טרמפים קבועים באפליקציה V1.69
 • המלצה על בעל-מקצוע באפליקציה V1.69
 • דוגמת התראות-פוש v.1.69
 • תקציר התקנת האפליקציה v.1.63
 • שליחת הודעות פוש ומסרונים V1.63 לבעלי הרשאה
 • שילוב מסר במסרון+אפלקציה V1.63 לבעלי הרשאה
 • פרסום מודעה בלוח מתוך האפליקציה V1.69
 • פרסום עסקי1.3 V1.69
 • פרסום עסקי2.3 V1.69
 • פרסום עסקי3.3 V1.69
 • תפריט ראשי והתנתקות באפליקציה V1.69
 • הנחייה לפרסום טרמפ כולל מיקום אוטומטי באפליקציה V1.69
 • מילוי טופס טרמפ באפליקציה1.3 V1.69
 • מילוי טופס טרמפ באפליקציה2.3 V1.69
 • מילוי טופס טרמפ באפליקציה3.3 V1.69
 • פרסום בייביסיטר באפליקציה1.3 V1.69
 • פרסום בייביסיטר באפליקציה2.3 V1.69
 • פרסום בייביסיטר באפליקציה3.3 V1.69
 • עוצרים טרמפ עכשיו1.3 באפליקציה V1.69
 • עוצרים טרמפ עכשיו2.3 באפליקציה V1.69
 • עוצרים טרמפ עכשיו3.3 באפליקציה V1.69 סרטון, וקבצים: רשות בלבד.
 • ברכה ליולדת1.2 באפליקציה V1.69
 • ברכה ליולדת2.2 באפליקציה V1.69
 • עדכון פרטים1.5 באפליקציה V1.69
 • עדכון פרטים2.5 באפליקציה V1.69
 • עדכון פרטים3.5 באפליקציה V1.69
 • עדכון פרטים4.5 באפליקציה V1.69
 • עדכון פרטים5.5 באפליקציה V1.69
 • אישור הורים לפעילות1.5 באפליקציה V1.69
 • אישור הורים לפעילות2.5 באפליקציה V1.69
 • אישור הורים לפעילות3.5 באפליקציה V1.69
 • אישור הורים לפעילות4.5 באפליקציה V1.69
 • אישור הורים לפעילות5.5 באפליקציה V1.69
 • טופס ביטול חוג1.3 באפליקציה V1.69
 • טופס ביטול חוג2.3 באפליקציה V1.69
 • טופס ביטול חוג3.3 באפליקציה V1.69
 • הוספת ארוע ישובי1.3 לבעלי הרשאה באפליקציה V1.69
 • הוספת ארוע ישובי2.3 לבעלי הרשאה באפליקציה V1.69
 • הוספת ארוע ישובי3.3 לבעלי הרשאה באפליקציה V1.69
 • משוב לחוג במתן1.2 באפליקציה V1.69
 • משוב לחוג במתן2.2 באפליקציה V1.69
 • פרסום הודעה לתושבים מטעם ועדה1.3 באפליקציה V1.63
 • פרסום הודעה לתושבים מטעם ועדה2.3 באפליקציה V1.63
 • פרסום הודעה לתושבים מטעם ועדה3.3 באפליקציה V1.63
 • מבט תחתון במסך ראשי באפליקציה V1.63
 • מסך הבית v.1.63
 • תפריט פרסום חלקי באפליקציה V1.69
רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166