מכרזים 2016

(20/05/2017 12:53)
o_1ajk6e8oi1b6jpqh5225uhmna[1]

הוועד המקומי מתן מתכבד להזמין בזה הצעות למכרזים.
וועד מתן אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.