מתן ישוב קהילתי בדרום השרון

מכתב לתושבים מיו"ר הועד -שיחה עם חולה 30.03.2020

מזכירות היישוב (30/03/2020 16:16)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166