מתן ישוב קהילתי בדרום השרון
חינוך על יסודי - עדכונים
לקראת שבוע שידורים מיוחד של "אקדמיה ברשת" בשיתוף מועצת התלמידים הארציתבסרטון זה ניתן לראות כיצד נכנסים למשו"ב תלמידים פעם ראשונה. מגדירים סיסמה ומייל לאיפוס פרטים. כמו כן, ניתן לראות כיצד מאפסים סיסמה עצמאית.
רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166