טבלת תשלומי הורים עמיאסף, לשנה"ל תשע"ח. מועד תשלום לא יאוחר מתאריך 03.10.17

חינוך על יסודי - עדכונים (01/08/2018 17:49)
2017-09-12 סדרי תשלום תשעח.

מסמכים מצורפים להודעה זו: