מתן ישוב קהילתי בדרום השרון

טבלת תשלומי הורים עמיאסף, לשנה"ל תשע"ח. מועד תשלום לא יאוחר מתאריך 03.10.17

חינוך על יסודי - עדכונים (01/08/2018 17:49)
2017-09-12 סדרי תשלום תשעח.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166