מתן ישוב קהילתי בדרום השרון

מכרז פומבי מספר 102/19 לאספקת שירותי שמירה ואבטחה נוסח סופי

מכרזים (15/12/2019 17:39)

ועד מקומי מתן  מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי שמירה ואבטחה ביישוב מתן , הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 

  • ניתן לעיין במסמכי המכרז במזכירות הוועד ברחוב הדר 84 מתן .
  • את מסמכי המכרז ניתן לקבל במייל בפניה למזכ"ל - 0537753573
  • כנס מציעים יתקיים ביום שלישי 24.12.2019 בשעה 09:00 במשרדי הוועד המקומי ברחוב הדר 84 מתן.
  • ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף  בסיור, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.
  • שאלות ו/או בקשות ניתן לשלוח לדואל: [email protected]   עד ליום שלישי 31.12.2019 בשעה 14:00.
  • את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במזכירות הוועד ברחוב הדר 84עד ליום שלישי 14.1.20 בשעה 14:00 .

מסמכים מצורפים להודעה זו:

רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166