מתן ישוב קהילתי בדרום השרון

מכרז השכרת מבנים לשם הפעלת מעונות יום לפעוטות

מכרזים (12/02/2020 14:43)

הוועד המקומי מתן (להלן: "הוועד" או "המזמין") מתכבד להזמין בזה הצעות לשכירת מבנים לשם הפעלת מעונות יום לפעוטות לפי תנאי המכרז הנדון.            

 

סיור מציעים חובה יתקיים ביום ג' 18.2.2020 בשעה 10:00 ברחוב כלנית 38 .

את ההצעה יש להגיש ידנית, בשני עותקים, ולמסור בתיבת המכרזים במזכירות הוועד, רחוב הדר 84, מתן, עד ליום ה' 27.02.2020 בשעה 12:00.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במזכירות הוועד, רחוב הדר 84, מתן, תמורת סך של 150 ₪.

 

תנאים להשתתפות במכרז הינם רכישת מסמכי המכרז והשתתפות בסיור המציעים.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166