מתן ישוב קהילתי בדרום השרון

טופס רישום רכב ומדבקה במזכירות הישוב, לזיהוי בשער הישוב
 

בנוסף לשדות בטופס, וכדי לאפשר טיפול בבקשתך - יש להוסיף ולהעתיק את הפרטים הבאים ולהשלימם אל תוך מסגרת ההערות למטה:

 
** בכל הקלדת מספר רכב, יש להשמיט "-" מקף/מינוס, ולהקליד ברצף:


טלפון בבית*

סוג הרכב החדש*
צבע הרכב החדש*

מספר הרכב החדש. יש להשמיט "-" מקף/מינוס ולהקליד ספרות ברצף.*

 

אם ברכב הישן היתה מדבקת "מתן", יש להסיר אותה.
יש לצרף למטה ב
הערות גם את הפרטים הבאים:

סוג הרכב הישן*

צבע הרכב הישן*

מספר הרכב הישן. יש להשמיט "-" מקף/מינוס ולהקליד ספרות ברצף.*

לחילופין:     
ניתן להדפיס ולמלא ידנית את העמוד אשר בקישור הזה

לצורך מסירתו ידנית במזכירות מתן
.

 

לתשומת ליבכם - טופס אשר לא יכלול את פרטי הרכב היוצא - סוג, מספר וצבע - לא יטופל -
 

 

רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166