מתן ישוב קהילתי בדרום השרון
09/2023
חינוך/ספורט/בריאות
ארוע מועצה
חג/מועד
מתנס מתן
ישיבת ועד
ועדה
מרצה אורח/תושב
ילדים וטף
טיול/סיור/צעדה
חשוב!
קהילתי
נוער
ותיקים
טקס
שולחן עגול
ביטול / דחייה
נשים
איכות הסביבה
וטרינריה
אנא המתינו טוען יומן אירועים....
רחוב הדר 84, מתן, טל: 03-9022832 שלוחה 0, פקס: 03-9024166